VIETSOVPETRO RESORT

From Blog

Conference Hall
Giá nửa ngày (4h): 21,000,000 VNĐ Giá một ngày (8h): 33,500,000 VNĐ Diện tích: ...
Conference 1
Giá nửa ngày (4h): 8,800,000 VNĐ Giá một ngày (8h): 13,000,000 VNĐ Diện tích: 3...
Conference 1&2
Giá nửa ngày (4h): 15,500,000 VNĐ Giá một ngày (8h): 21,000,000 VNĐ Tiện ích - Hệ t...
Conference 2
Giá nửa ngày (4h): 8,800,000 VNĐ Giá một ngày (8h): 13,000,000 VNĐ Diện tích: 2...