VIETSOVPETRO RESORT

Hệ thống phòng họp chuyên nghiệp

Hội trường lớn với sức chứa 700 khách cùng với các phòng họp nhỏ cung cấp đầy đủ các phương tiện, thiết bị họp hiện đại và chuyên dụng.

Bạch Dương
Giá nửa ngày (4h): 4,000,000 VNĐ
Giá một ngày (8h): 6,000,000 VNĐ
Diện tích:
Conference 3
Giá nửa ngày (4h): 8,800,000 VNĐ
Giá một ngày (8h): 13,000,000 VNĐ
Diện tích: 210 m2
Số chỗ ngồi: 110
Conference 2
Giá nửa ngày (4h): 8,800,000 VNĐ
Giá một ngày (8h): 13,000,000 VNĐ
Diện tích:
Conference 1&2
Giá nửa ngày (4h): 15,500,000 VNĐ
Giá một ngày (8h): 21,000,000 VNĐ
Tiện ích
– Hệ thống Máy Chiếu, Màn
Conference 1
Giá nửa ngày (4h): 8,800,000 VNĐ
Giá một ngày (8h): 13,000,000 VNĐ
Diện tích:
Conference Hall
Giá nửa ngày (4h): 21,000,000 VNĐ
Giá một ngày (8h): 33,500,000 VNĐ
Diện tích: